เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]117
62 ประกาศผลการประกวดคำขวัญประจำตำบล และโลโก้บักดาวสาวเอ้ 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]117
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]113
64 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]114
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายหน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สายที่ 2 หมู่ที่ 11 [ 10 มี.ค. 2562 ]112
66 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]116
67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]116
68 บันทึกการประชุมสภาเทศาลตำบลโนนสว่าง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]112
69 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) [ 4 ก.พ. 2562 ]114
70 ประกาศลงทะเบียนผู้ต้องการขยะมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะ [ 4 ก.พ. 2562 ]117
71 ขอเชฺิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]117
72 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี ประจำปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]120
73 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]124
74 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]115
75 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 9 พ.ย. 2561 ]120
76 ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการ ประจำปีงบประมาณ 62 [ 31 ต.ค. 2561 ]121
77 าหนดวัน และเวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2561 ]119
78 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]115
79 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน และเวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2561 ]124
80 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2561 ]117
 
|1|2|3หน้า 4|5|6