เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 [ 27 ต.ค. 2565 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]113
6 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]94
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]98
8 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]133
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2565 ]103
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]131
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2565 ]146
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]201
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่องนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]222
14 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]82
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]151
16 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]93
17 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 1 ก.ย. 2564 ]229
18 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2564 ]85
19 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ค. 2564 ]81
20 ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1169 [ 20 ก.ค. 2564 ]219
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7