เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 มี.ค. 2566 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน [ 28 มี.ค. 2566 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล [ 28 มี.ค. 2566 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล [ 21 มี.ค. 2566 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 21 มี.ค. 2566 ]3
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 21 มี.ค. 2566 ]3
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ [ 21 มี.ค. 2566 ]2
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 21 มี.ค. 2566 ]5
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 20 มี.ค. 2566 ]14
11 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 มี.ค. 2566 ]12
12 แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ [ 1 มี.ค. 2566 ]10
13 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]10
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 3 ม.ค. 2566 ]12
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 3 ม.ค. 2566 ]13
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 [ 27 ต.ค. 2565 ]16
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]40
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]138
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7