เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) [ 9 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 มี.ค. 2567 ]12
3 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 มี.ค. 2567 ]13
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]30
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]17
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 27 ก.พ. 2567 ]24
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [ 27 ก.พ. 2567 ]18
8 ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]70
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]27
10 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (นักวิชาการพัสดุ ระดับปฎิบัติการ) [ 15 ม.ค. 2567 ]22
11 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ) [ 15 ม.ค. 2567 ]17
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]31
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]15
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง No Gift Policy ฉบับภาษาไทย [ 11 ธ.ค. 2566 ]29
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง No Gift Policy ฉบับภาษาอังกฤษ [ 11 ธ.ค. 2566 ]25
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]44
17 ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 6 ต.ค. 2566 ]2
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่องมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]18
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10