เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]123
42 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 14 พ.ย. 2562 ]118
43 โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]122
44 โครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]121
45 ขออนุมัติปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2562 ]123
46 ร่างเทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]124
47 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล 3) [ 23 ส.ค. 2562 ]120
48 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล 2) [ 23 ส.ค. 2562 ]292
49 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล 1) [ 23 ส.ค. 2562 ]119
50 ขออนุมัติปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 20 ส.ค. 2562 ]119
51 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2562 ]123
52 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 26 ก.ค. 2562 ]118
53 ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]121
54 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2562 ]141
55 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง พ.ศ.2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]122
56 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 3 พ.ค. 2562 ]118
57 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]113
58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]118
59 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]116
60 รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือเทศบัญญํติ [ 18 เม.ย. 2562 ]114
 
|1|2หน้า 3|4|5|6