เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยประชุมสามัญ ประจปี พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]31
22 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ [ 20 ม.ค. 2564 ]144
23 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดในเขตพื้นที่ ตำบลโนนสว่าง [ 18 ม.ค. 2564 ]40
24 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]28
25 ฐานข้อมูลน้ำเสีย [ 12 ม.ค. 2564 ]14
26 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]145
27 ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]143
28 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]187
29 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]155
30 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]149
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ส.ค. 2563) [ 8 ก.ย. 2563 ]154
32 ประกาศเทศลบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]150
33 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]145
34 10 วิธี ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด [ 23 เม.ย. 2563 ]162
35 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]147
36 ประกาศ เรื่อง การห้ามพื้นที่ป่า เผาหญ้า พื้นที่การเกษตร และขขยะในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง [ 7 ก.พ. 2563 ]136
37 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง การควบคุมเลี้ยงสนัขและแมว 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]130
38 การยื่นแบบคำขอใบรับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ม.ค. 2563 ]132
39 ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]125
40 ขออนุมัติปิดประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]114
 
|1หน้า 2|3|4|5|6