เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]39
2 รายงายผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]32
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 ม.ค. 2566 ]32
4 การประเมินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]36
5 รายงายผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2565 ]117
6 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]176
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 ธ.ค. 2564 ]117
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 11 พ.ค. 2564 ]197
9 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 20 เม.ย. 2564 ]186
10 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2564 ]180
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]233
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]239
13 มาตรการกลไกลในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]192
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ม.ค. 2564 ]191
15 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]237
16 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]232
17 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]183
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.ค. 2562 ]195
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 พ.ค. 2562 ]243
20 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 17 พ.ค. 2562 ]192
 
หน้า 1|2