เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(เดิม)สายบ้านชัยบาดาล-บ้านไทยเจริญ [ 30 พ.ค. 2567 ]24
2 ประกาศรับฟังร่างประกาศโครงการเสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกนรีต(เดิม)สายบ้านชัยบาดาล-บ้านไทยเจริญ [ 23 พ.ค. 2567 ]29
3 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เดิม)สายบ้ายชัยบาดาล-บ้านไทยเจริญ [ 21 พ.ค. 2567 ]24
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]53
5 ประกาศรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]37
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]37
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว [ 16 มี.ค. 2566 ]62
8 ประกาศรับฟังร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว [ 10 มี.ค. 2566 ]69
9 ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัว [ 8 มี.ค. 2566 ]74
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]59
11 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]71
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]68
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมูที่ 10 บ้านโนนงาม [ 30 ก.ย. 2565 ]85
14 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม [ 19 ก.ย. 2565 ]97
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมูที่ 10 บ้านโนนงาม [ 19 ก.ย. 2565 ]90
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมูที่ 10 บ้านโนนงาม [ 19 ก.ย. 2565 ]91
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมูที่ 10 บ้านโนนงาม [ 16 ก.ย. 2565 ]129
18 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม [ 16 ก.ย. 2565 ]124
19 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]104
20 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 พ.ค. 2565 ]164
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7