เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ    เอกสารประกอบ

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง