เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม

    รายละเอียดข่าว

          ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนงาม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕    เนื่องจาก ได้ลงรายละเอียดราคากลางและเอกสารไม่ถูกต้อง    เอกสารประกอบ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง