เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมูที่ 10 บ้านโนนงาม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงวัดโนนงาม-วัดบ้านพรนิยม) หมูที่ 10 บ้านโนนงาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง