เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
  วันที่ 20 มิถุนายน 2564 รพ.สต.บ้านดอนปอ,อสม.,ชุมชน...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 255]
 
  โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด นำขยะที่คัดแยกแล้วใส่ถุง...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 172]
 
  “ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อตำบลโนนสว่างของเรา สะอาด ปลอด...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 170]
 
  เรามาสนับสนุนการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กันเถอะ[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 158]
 
  การจัดการขยะปลอดโรคปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบล...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 178]
 
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยงานป้องกันฯ วันนี้ได้ออกดำ...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 169]
 
  กิจกรรม ควบคุมการระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย[วันที่ 2021-05-10][ผู้อ่าน 37]
 
  ร่วมด้วยช่วยกัน Saveพนักงานเก็บขยะ[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 157]
 
  ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ ตามมติผู้นำชุมชนฝ่ายท้องที่...[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 141]
 
  รับสมัครทำคลิปวีดีโอเรื่องสั้น เรื่อง รณณงค์โควิด-...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 142]
 
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมกับผู้นำชุมนุมและชาวบ้านโนน...[วันที่ 2021-04-17][ผู้อ่าน 164]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15