เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสำรวย ด้วงหว้านายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยนางสาวรัชนี  ศรีหาบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายได้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมีชอบจังหวัดบึงกาพ ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อด้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสมหวัง อารีย์เอื้อ และนางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการรับชมถ่ายทอดสดของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08