เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 79]
 
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ  ได้ลงพื้นที่จั...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 118]
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสว่างนำสุนัขและแมวเข้ารั...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 89]
 
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภ...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 244]
 
  กิจกรรม องทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสว่าง ปี...[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 51]
 
  ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยก...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 122]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลโนนสว่...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 113]
 
   นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง, ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง,...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 140]
 
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยนายพรมมา ปางแก้ว ประธานสภ...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 137]
 
  วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ได้ออกประชาคมหมู่บ้านเ...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 261]
 
  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลโนนสว่าง ...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 252]
 
  วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยน...[วันที่ 2022-01-03][ผู้อ่าน 245]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15