เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]9
2 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]3
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]3
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]44
5 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]39
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]69
7 ประกาศ เรื่อง งดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดตำบลโนนสว่างเป็นการชั่วคราว [ 23 มี.ค. 2563 ]54
8 ประกาศ เรื่อง การห้ามพื้นที่ป่า เผาหญ้า พื้นที่การเกษตร และขยะในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง [ 7 ก.พ. 2563 ]58
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]56
10 การยื่นแบบคำขอใบรับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ม.ค. 2563 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12