เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 1 ก.ย. 2564 ]14
2 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(สายบ้านชัยบาดาล-หอคำ) [ 15 มิ.ย. 2564 ]14
3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]14
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]14
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปลัดเทศบาลฯ [ 19 มี.ค. 2564 ]14
6 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ [ 20 ม.ค. 2564 ]14
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]14
8 ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]14
9 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]14
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]14
11 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]14
12 ประกาศตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]14
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 พ.ย. 2563 ]14
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ส.ค. 2563) [ 8 ก.ย. 2563 ]14
15 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 20 มิ.ย. 2563 ]14
16 ประกาศเทศลบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]14
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]14
18 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]15
19 10 วิธี ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด [ 23 เม.ย. 2563 ]14
20 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7