เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2564
การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านชัยบาดาล-หอคำ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,988 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,940 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564