เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 


ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(บ้านชัยบาดาล-หอคำ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านชัยบาดาล-หอคำ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,988 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,940 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยตามสภาพ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564