เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 


ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563