เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
ล่องแพโนนปักดาว-สาวเอ้
 
การแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี (วันแม่'57)