เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ


เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง