เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ


เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติตำบลโนนสว่าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง