เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มี.ค. 2564 (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564)

    รายละเอียดข่าว

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มี.ค. 2564
หรือรายงานรายรับ - รายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564
 


    เอกสารประกอบ

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มี.ค. 2564 (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง