เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 30 พ.ค. 2567 ]3
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 22 ก.พ. 2567 ]47
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2566 ]56
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2566 ]65
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 21 มิ.ย. 2565 ]98
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2565 ]140
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 8 เม.ย. 2565 ]166
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]154
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]160
10 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]228
11 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]236
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]341
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]252
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]270
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2560 ]259