เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2566 ]31
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2566 ]32
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสว่าง (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 21 มิ.ย. 2565 ]45
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2565 ]119
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 8 เม.ย. 2565 ]147
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]137
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]138
8 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]208
9 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]220
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]313
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]232
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]253
13 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2560 ]238