เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]26
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]24
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]24
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]38
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]60
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]73
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]82
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 27 ส.ค. 2564 ]264
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 27 ส.ค. 2564 ]63
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]999
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]275
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 3 ม.ค. 2562 ]231
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]197
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 17 ก.ค. 2561 ]244
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม [ 29 ม.ค. 2561 ]194
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับที่2 [ 29 ม.ค. 2561 ]182
17 แผนดำเนินงานปี 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]209
18 ส่วนที่ 4 ผ01 [ 3 ต.ค. 2559 ]231