เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
 
  นายธวัชชัย  สุทธิสาร
 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ