เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

เทศบาลตำบลโนนสว่าง

ที่อยู่  : 105  หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่  ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000

โทรศัพท์  : 0 4249 1503

โทรศัพท์  : 0 4249 1504

Website  : www.nonsawanglocal.go.th

Email : nonsawanglocal@gmail.com

Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง
                     


                                                                        
                          นายสำรวย  ด้วงหว้า                                                                นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
                  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง                                                         ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

                              สายตรงนายก                                                                    สายด่วนปลัด

                   โทรศัพท์ : 098-1922191                                                        โทรศัพท์ : 061-1424425
              Email    : sumrurybannong@gmail.com                           Email   : suthamas1696@gmail.com