เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่น่าสนใจ
วัดถ้ำศรีวไลย์วราราม
 
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
 
ล่องแพโนนบักดาว-สาวเอ้