เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อฝึกทักษะด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31