เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (Big Cleaning Day) : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยท่านนายกสำรวย ด้วงหว้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจรรม Big Cleaning เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 

2024-07-19
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-03-18
2024-02-28
2024-02-15