เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2567


   

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง และนางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล โดยมี นายศรีนวน จิตตนอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7    บ้านบูรพา

เป็นวิทยากรในการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ "ภายใต้กิจกรรม 3 ข" จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15