เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมรณรงค์


วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมรณรงค์ "ลดขยะลดโลกร้อน" ภายใต้แนวคิด ตลาดโนนสว่าง "รักษ์โลก" ส่งเสริมตลาดนัดสีเขียว โดย นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาลตำบลโนสว่าง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า และปิ่นโต แทน เพื่อมุ่งสู่การจัดการ   ที่ยั่งยืน

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08