เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง และนางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล โดยมี นายศรีนวน จิตตนอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7    บ้านบูรพา เป็นวิทยากรในการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ "ภายใต้กิจกรรม 3 ข" จากองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15