เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2566


เมื่อวันที่อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง และนางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ คณะกรรมการคัดแยกขยะบ้านดอนปอ โดยมี นายธรรพ์ณธร พรหมกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ เป็นวิทยากรในการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ "ภายใต้กิจกรรม 3 ข" จากองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06