เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศาลตำบลโนนสว่าง ผู้นำชุมชน รพสต.โนนสว่าง โรงเรียนทั้ง 2 แห่งได้ อสม. ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน โดยฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท คว่ำกะโหลก กะลา โดยมี อสม. และเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

2024-07-19
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-03-18
2024-02-28
2024-02-15