เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศาลตำบลโนนสว่าง ผู้นำชุมชน รพสต.โนนสว่าง โรงเรียนทั้ง 2 แห่งได้ อสม. ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน โดยฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท คว่ำกะโหลก กะลา โดยมี อสม. และเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06