เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประชุมซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล


13 กรกฎาคม 2566 ผอ.กกต.ทต.โนนสว่าง ได้ประชุมซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06