เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประชุมซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล


13 กรกฎาคม 2566 ผอ.กกต.ทต.โนนสว่าง ได้ประชุมซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2

2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15