เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ทีมงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา 

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06