เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ทีมงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา 

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07