เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


รายงานการออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียนท้องถิ่นกรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้าน


วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2566 นำโดย นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง  พร้อมทั้ง ทีมงานกองช่าง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และทีมงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียนท้องถิ่นกรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้าน บริษัท ไลแลนด์ พาราวู้ด จำกัด

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06