เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


รายงานการออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียนท้องถิ่นกรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้าน


วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2566 นำโดย นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง  พร้อมทั้ง ทีมงานกองช่าง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และทีมงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียนท้องถิ่นกรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้าน บริษัท ไลแลนด์ พาราวู้ด จำกัด

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07