เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พรมพระศรีวางควัฒนวรขัติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2024-07-19
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-03-18
2024-02-28
2024-02-15