เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสว่างนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสว่างนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการดังนี้.

วันที่ 19 เมษายน 2566

- เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสว่าง (หมู่ที่ 3,4,9และ11)

วันที่ 20 เมษายน 2566

-เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนงาม (หมู่ที่ 6 และ 10)

วันที่ 21 เมษายน 2566

-เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง (หมู่ที่ 1)

วันที่ 24 เมษายน 2566

-เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านบูรพา (หมู่ที่7)

วันที่ 25 เมษายน 2566

- เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านชัยบาดาล (หมู่ที่2 และ 5)

- เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไฮ (หมู่ที่8)

2023-05-29
2023-04-20
2023-04-10
2023-04-10
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-01