เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


🏆 ป.ป.ช.บึงกาฬ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนิเทศ OIT ครั้งที่ 15


🟣 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ  ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนิเทศให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงานภายในจังหวัดบึงกาฬโดยในครั้งที่ 15 ให้กับเทศบาลตำบลโนนสว่าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางกลุ่มงานฯ ได้มีการให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และจุดอ่อนในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้เข้าใจการตอบแบบเปิดเผยข้อมูลก่อนดำเนินการตอบในระบบจริง 

2024-07-19
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-03-18
2024-02-28
2024-02-15