เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ป.ป.ช. บึงกาฬ ผนึกกำลัง จังหวัดบึงกาฬ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ลงนาม MOU ลดการทุจริตเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย


✍️ ป.ป.ช. บึงกาฬ ผนึกกำลัง จังหวัดบึงกาฬ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ลงนาม MOU ลดการทุจริตเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย

🟣 วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต  ร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด

🟣 โดยโครงการดังกล่าวได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ตามประเด็น กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ  ระหว่าง ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดทั้ง 58 แห่ง และได้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิริธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งนายสำรวย  ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง และนางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15