เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมท้งเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง

 

2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-06-28