เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมท้งเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง

 

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07