เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์


แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เทศบาลตำบลโนนสว่าง จากเดิม 0 4202 4503 และ 0 4202 4555 เปลี่ยนเป็น  0 4249 1503 และ 0 4249 1504 

2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-06-28