เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์


แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เทศบาลตำบลโนนสว่าง จากเดิม 0 4202 4503 และ 0 4202 4555 เปลี่ยนเป็น  0 4249 1503 และ 0 4249 1504 

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07