เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริและกิจการพิเศษของการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

นายสำรวย  ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตคำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลโนนสว่าง เข้าร่วม "กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน”ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริและกิจการพิเศษของการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2565   ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองดินดำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-19
2022-05-19