เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2656 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ประธานคณะกรรมการ เปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของตำบลโนนสว่าง เพื่อหารือการช่วยเหลือปร


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2656 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ประธานคณะกรรมการ เปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของตำบลโนนสว่าง เพื่อหารือการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2023-01-11
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-07
2022-11-30
2022-11-17
2022-11-02
2022-09-15
2022-08-30