เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2656 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ประธานคณะกรรมการ เปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของตำบลโนนสว่าง เพื่อหารือการช่วยเหลือปร


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2656 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ประธานคณะกรรมการ เปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของตำบลโนนสว่าง เพื่อหารือการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-19
2022-05-19