เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๘


ประมวลภาพกิจกรรม : นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพตัดผมให้กับผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการฟื้นฟูบำบัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31