เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๘


ประมวลภาพกิจกรรม : นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพตัดผมให้กับผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการฟื้นฟูบำบัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15