เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสว่างนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565


ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสว่างนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2565 (ตามวัน เวลา ราชการ)

2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-19
2022-05-19