เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย/กู้ชีพ-กู้ภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย/กู้ชีพ-กู้ภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-19
2022-05-19