เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 ลงทะเบียนตั้งบัดนี้จนถึง วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2564

และ เดือนมกราคม 2565 - วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565

 

2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15