เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมสร้างสุขภาพ ชาวตำบลโนนสว่างสุขภาพดี "การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมสร้างสุขภาพ ชาวตำบลโนนสว่างสุขภาพดี "การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสว่าง ในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31