เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี 2558


โครงการเยี่ยมบ้านผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง วันที่  24 มีนาคม 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยนายประครอง  โคระถา  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสว่าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง 
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-17
2022-06-16
2022-05-31