เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี 📌📍


ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี 📌📍
- บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (สีม่วง)
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู)
 
👉👉เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส เด้อออพี่น้องง👈👈

2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15