เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี 📌📍


ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี 📌📍
- บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (สีม่วง)
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู)
 
👉👉เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส เด้อออพี่น้องง👈👈

2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06